Tietoa vesijuoksusta

”VESI ON LEMPEÄ KUNTOUTUSYMPÄRISTÖ” . FYSIOTERAPIA 1/07 

MUUTAMA SUORA LAINAUS ARTIKKELISTA:
- noste johtuu siitä, että veden hydrostaattinen paine on pohjasta ylöspäin veden pintaa kohti suurempi kuin pinnasta alas pohjaa kohti
- vedessä seisovan ihmisen paino kevenee nosteen vaikutuksesta suhteessa veden syvyyteen
- nainen painaa keskimäärin 47 ja mies 54 % ”maapainostaan” lantion syvyisessä ve-dessä
- veden ollessa rinnan korkeudella nainen painaa 28 ja mies 34 % ”maapainostaan”
- veden ollessa kaulan tasolla henkilö painaa n. 8 % ”maapainostaan”

- syvässä vedessä voimaharjoittelun vaikutus tehostuu paineen ja vastuksen lisääntyessä; matalassa sen sijaan liikkeiden teho korostuu
- metrin syvyisessä vedessä henkilön kehoon kohdistuva paine on 75-80 elohopeamillimetriä (mmHg) eli suurin piirtein henkilön diastolisen verenpaineen verran; normaalissa uintisyvyydessä paine on n. 40-60 mmHg riippuen uimarin asennosta
- syvässä vedessä seisottaessa nilkkanivelen alueelle kohdistuva veden paine on 3-4- kertainen verrattuna tiukan elastisen siteen tuottamaan paineeseen; veden paineen vaikutus imunestekierron kiihdyttäjänä ja turvotuksen vähentäjä on kiistaton

- sydämen iskutilavuus kasvaa 50-70 % veden lämmöstä riippuen, jolloin yhdellä lyönnillä sydän pumppaa merkittävästi enemmän verta kuin maalla
- sydämen syketaajuus laskee vedessä ollessa levon sekä harjoittelun aikana keskimäärin 8-10 lyöntiä minuutissa (ikääntyneillä aleneminen voi olla nuoria vähäisempää)
- sykkeen aleneminen on vähäisempää 34-35-asteisessa vedessä kuin 26-30-asteisessa
- lämpimässä vedessä (32-34 astetta) verenpaine saattaa jopa alentua
- vesi myös tehostaa virtsan eritystä ja natriumin poistumista elimistöstä vedessä olemisen aikana
- 20-35-asteisessa vedessä esim. adrenaliinin, noradrenaliinin ja stressihormonin kortisolin pitoisuudet laskevat

- veden tiheys on yli 800-kertainen verrattuna ilmaan; siksi liikkeisiin kohdistuu suu-rempi vastus vedessä kuin maalla
- rasva kelluttaa ja lihas upottaa, koska rasvan tiheys on pienempi kuin lihaksen
- energian kulutukseltaan vesijuoksu vastaa samankaltaista maaharjoittelua, mutta kulutus voi olla selvästi suurempi, jos harjoittelu tapahtuu kylmässä vedessä
- vesijuoksun energiankulutus saattaa olla jopa 10-11,5 kcal/min
- syvän veden KÄVELYSSÄ kulutus voi olla n. 8-9 kcal/min ja maalla vastaavasti 4-5 kcal/minOtteita Kunto & Terveys-lehdessä 1/2007 artikkelista Tehokas ja turvallinen vesijuoksu:

- niin kutsuttu pikajuoksutekniikka on vesijuoksun perustekniikka: nojaa pystyasennossa kevyesti eteenpäin, pää on ylhäällä veden pinnan yläpuolella vartalon jatkeena; tee jaloilla juoksuliikkeitä ojentaen ne tehokkaasti taakse. Kädet pumppaavat vartalon sivuilla rytmittäen hölkkää, kuten kuivallakin maalla
- kyynärpäät ovat 90 asteen kulmassa 
- lihastoiminnan osalta vesijuoksu on rintauintia monipuolisempaa ja kokonaisvaltaisempaa vesijuosten saa kunnon nousemaan helpommin kuin väärällä rintauinnin tekniikalla
- syke nousee helpommin, kun veden vastusta hyödynnetään pystyasennossa eikä voimia käytetä pään pinnalla pitämiseen staattisesti Vesivöissä on eroja

Kuningaskuluttaja testasi 5 juoksuvyötä: Suvi, Freetime, Swimpit, Speedo ja Aquajogger. Vöiden istuvuudessa ja käytännöllisyydessä havaittiin selviä eroja ja testin selkeäksi kärkikaksikoksi ylsivät Suvi ja Aquajogger. Speedo jäi viimeiseksi.