Kursseille ilmoittautumisen, osallistumisen ja perumisen ehdot

Osallistumiseen sitova ilmoittautuminen

  • Ilmoittautumiset vain netissä Ilmariin ILMOITTAUTUMISET linkin kautta
  • kurssit laskutetaan ennen aloitusta
  • kurssille pääsee vain maksamalla laskun eräpäivään mennessä
  • Ilmoittautuminen on sitova, vain yksi ryhmä / henkilö ilmoittautuessasi
  • Väliaikainen jäsenyys:

Kursseille ilmoittautuneet ovat seuran väliaikaisia kurssijäseniä kurssin ajan. Kurssimaksu sisältää jäsenyyden niiden kuukausien ajalle, joina kurssi on käynnissä. Jäsenmaksun osuus kurssin hinnasta on 40€ / 12 * kurssin kesto kuukausissa.

Lukukauden pituisen kurssin osallistujat ovat jäseniä koko sen vuosipuolikkaan ajan, jona kurssi järjestetään. Tällöin jäsenmaksun osuus on 20€ kurssihinnasta.

Osallistumisen peruminen

Kurssimaksusta palautetaan 100%, jos peruutus tapahtuu kolme päivää ennen kurssin aloitusta. Peruutus onnistuu vain sähköpostilla toimisto@hmlus.fi tai ilmoittautumisen yhteydessä tulleella linkillä.

Kurssimaksusta maksetaan takaisin 50%, jos peruutus 1-2 kerran jälkeen. Tämän jälkeen peruutuksesta ei makseta rahoja takaisin.

Palautusta pyytävän henkilön täytyy ilmoittaa:

  • Osallistujan nimi
  • Kurssi
  • Maksettu summa
  • Maksupäivä ja maksussa käytetty viitenumero
  • Pankkitili, jolle palautus suoritetaan

Ryhmien uudelleenjärjestely ja peruminen

Ryhmien uudelleenjärjestely

Hämeenlinnan Uimaseura pidättää oikeuden yhdistää ryhmiä tai siirtää osallistujia ryhmästä toiseen (myös ryhmän alettua), mikäli jotkut ryhmistä ovat huomattavasti täydempiä kuin toiset. Mikäli ilmoittautumisia tulee alle 50% kurssin maksimiosallistujamäärästä, voi uimaseura perua ryhmän. Tällaisissa tapauksissa asiasta ilmoitetaan asianomaisille erikseen.

Uimaseuran järjestämien toimintojen keskeytyminen/peruuntuminen 3.2.2021 lähtien

Mikäli kurssit joudutaan keskeyttämään uimaseurasta riippumattomista syistä (esim. koronavirus, muu force majeure tilanne), hyvitys tapahtuu ensisijaisesti korvaavilla kurssikerroilla. Jos kurssista on pidetty 50% tai enemmän, jäljellä olevia kurssikerroja ei pääsääntöisesti korvata.


Vastuu lapsista

Vesipeuhulat, alkeis- ja jatkouimakoulut

Vastuu lapsista siirtyy ohjaajille, kun he ottavat lapset mukaansa pukuhuoneista. Vastuu siirtyy takaisin vanhemmille, kun lapset palautetaan pukuhuoneeseen. Vanhemman on oltava pukkarissa valmiina ottamaan lasta vastaan uimakoulun ilmoitettuun päättymisaikaan.

Vesiralleissa, joissa opetus alkaa altaata (mainittu erikseen ilmoittautumisissa)

vastuu siirtyy ohjaajille altaalla uimakoulun alkamisaikaan ja päättyy altaalla ryhmän päättymisaikaan.

Mikäli lapsi ei osaa itse kulkea pukuhuoneesta suihkun kautta altaalle ja takaisin, on vanhemman tuotava hänet altaalle / haettava sieltä (paljain pestyin jaloin). Huom! Ensimmäisellä vesirallikerralla ohjaajat hakevat lapset pukkarista ja palauttavat sinne, naisohjaajat käyttävät kaikkien lasten kanssa naisten suihkutiloja!


10-korttien voimassaoloaika

1.1.2013 jälkeen ostetut 10-kortit ovat voimassa vuoden luovutuspäivästä.


Häus tietosuojaseloste

https://www.hameenlinnanuimaseura.net/yhdistys/tietosuojaseloste/

Maksutavat

Kurssit laskutetaan ennen niiden alkua.

Meillä käy myös Smartum, Eazybreak ja ePassi.

Hämeenlinnan Uimaseura vaatii ohjaajiltaan rikostaustaotteen lasten kanssa toimimiseen


Rikostaustaotteella tarkoitetaan rikosrekisteriotetta, joka on tarkoitettu esitettäväksi työnantajalle, viranomaiselle, oppilaitokselle tai vapaaehtoistoiminnan järjestäjälle Suomessa, kun henkilö ryhtyy toimimaan alaikäisten kanssa.