Hait ja Pyöriäiset

Hait

Jaksossa 1 / 2019 ei järjestetä Hait-ryhmää. Delfiinit läpäisseitä lapsia suositellaan ilmoittautumaan Taiturikoulu I:een kevääksi 2019 tai lasten (tai nuorten) harrasteryhmään.

HAIT-ryhmä on tarkoitettu noin 6-11 -vuotiaille, vesirallin neljä porrasta suorittaneille lapsille.

Hait-ryhmässä käydään hauskasti ja monipuolisesti läpi kaikkia vesirallikurssilla käytyjä asioita, kuitenkin hiukan haastavammin. Hiotaan vesirallikurssilla opittuja eri uintilajien tekniikoita ja kaikkea mahdollista mitä eri lajeihin liittyy!

Tavoitteena on suorittaa uinnin taitomerkki. Kurssin aikana lapsi saa uusia onnistumisen elämyksiä vedestä sekä eri uintimuodoista.

Kurssilla uidaan eri uintityyleillä pidempiä matkoja kuin vesiralleissa uitiin, jotta uintitaito on entistä turvallisempi ja lapsi on valmiimpi siirtymään taiturikouluihin.

Keskitymme myös uintiasennon parantamiseen, delfiinipotkuihin ja perhosuintiin.

 

Pyöriäiset

Jaksossa 1 / 2019 ei järjestetä pyöriäisryhmää. Hait läpäisseet lapset suositellaan siirtyväksi Taiturikoulu I:een kevääksi 2019 tai lasten (tai nuorten) harrasteryhmään.

 

Pyöriäiset on jatkoryhmä haille, jotta uintiharrastus ei keskeytyisi sen vuoksi että uusia taiturikouluryhmiä alkaa vain kaksi kertaa vuodessa.

Hinta:

 

Ryhmässä Pyöriäiset jatketaan haitryhmän jälkeen harjoittelua, tavoitteena on harjoitella muunmuassa käännöksia, starttihyppyä ja perhosuinnina alkeita, sekä vahvistaa muita uintilajeja. Uintimatkoja pyritään kasvattamaan edelleen, mutta harjoituksissa on aikaa myös leikeille ja kisoille.

Pyöriäiset järjestetään lapsille, jotka haluavat jatkaa uintiharrastusta ilman taukoa siihen saakka kun seuraavat taiturikoulu 1 -ryhmät käynnistyvät.

 

Lisätiedot haista ja pyöriäisistä toimisto (at) hameenlinnanuimaseura.net

Lisätiedot taiturikouluista maiju (at) hameenlinnanuimaseura.net