Ohjeet vanhemmille

Ohjeita kurssilaisten vanhemmille HML uimahalliin

 

Uimahallissa on tapahtunut peruskorjauksen seurauksena muutoksia pukuhuoneisiin ja kulkemisiin:

- avaimelliset kaapit ovat poistuneet, tilalla on rannekkeella avattavia ja suljettavia kaappeja

- uimahallin aulasta pukuhuoneisiin siirryttäessä on kulkuportti, josta pääsee kulkemaan rannekkeen avulla.

HUOM! Kulkuportin viereinen invaportti on syksystä 2018 alkaen meistä riippumattomista syistä lukittuna, eikä sen kautta enää pääse kulkemaan. Kaikki liikenne tapahtuu kahdesta rannekkeella toimivasta portista sisään ja ulos. Tästä syystä porteille todennäköisesti muodostuu ruuhkaa erityisesti sunnuntaisin klo 16.15 - 17.45 välisenä aikana, toivomme että otatte tämän huomioon saapumisajassa.

 

- myös kaikissa ryhmäpukuhuoneissa on kaapit - pelkkää naulakkotilaa ei enää ole

- toistaiseksi on sovittu, että katsomo on auki la ja su klo 9-11 ja 16.30-19. Jos katsomoon (tai aulaan!) tulee oleolemaan selkeästi "asiattomia porukoita", toivomme että aktiivisesti kerrotte heille täällä olevan uimaseuran vuoron, eikä muita henkilöitä saisi olla paikalla.

- uimassa / kuntosalilla ei ole vanhemman toistaiseksi mahdollista käydä yleisöaukioloajan ulkopuolisen uimakoulun aikana, selvitämme tilanteen vapaiden uintiratojen ja kuntosalin suhteen ja tiedotamme asiasta, jos mahdollisuus aukeaa.

 

Näistä (ja muista) muutoksista johtuen toivomme ensimmäisillä uimakoulukerroilla malttia, mikäli jokin asia ei toimi jouhevasti.

Paikalle kannattaa ensimmäisellä kerralla tulla puoli tuntia etukäteen, jatkossakin hyvissä ajoin. Esim. kulkuportit saattavat muodostua pullonkaulaksi, jossa joutuu jonottamaan ennen pukuhuoneeseen pääsemistä ja pois lähtiessä.

 

Rannekkeet:

Kulkeminen uimahallin aulan ja pukuhuoneiden välisestä portista tapahtuu keltaisen rannekkeen avulla. Rannekkeet eivät toimi muulloin.

Rannekkeet uintiryhmien käyttöön ovat säilytysastiassa (metallin värinen "roskis"). Tullessanne uimakouluun ottakaa ranneke astiasta ja poislähtiessä palauttakaa samaan säilytysastiaan.

Uimahallin kassan ollessa vielä auki, säilytysastia on kahvion takaovella. Kahvion ollessa suljettuna takaoven ulkopuolella.

 

Tulkaa aina paikalle hyvissä ajoin ennen ryhmän alkamista, jotta ehditte ottaa rannekkeen ja kulkea kulkuportista - portille saattaa muodostua jonoa.

HUOM! Ranneketta EI palauteta kulkuportissa olevaan "reikään" vaan astiaan, josta rannekkeen otit!

 

Infotilaisuudet:

Ensimmäisellä kerralla pidetään infotilaisuuksia uimahallin aulassa ennen ryhmän alkua, infotilaisuuksissa käytävät asiat on luettavissa tällä sivulla. Lue myös uimakouluryhmäsi kuvaus sen omalta sivulta etukäteen.

Infot pidetään noin 20 minuuttia ennen ryhmän alkamisaikaa kahvion edustalla.

 

Sisäänkäynti ja uloskäynti:

Uimahalliin pääsette (aukioloaikojen ulkopuolella olevat kurssit) sisään sivuovesta, joka sijaitsee n. 30m pääovesta oikealle. Uloskäynti tapahtuu myös samasta ovesta, mikäli uimahallin kassa on suljettu!

Aukioloajan ulkopuoliset uimakouluajat ovat, jolloin käytetään sivuovea:

- la ja su klo 8.30 - 11 ja klo 16 - 19.30

- arkisin klo 19.30-21

HUOM! Noina aikoina pääovesta ei saa kulkea sisään eikä ulos!

 

Pukuhuoneet ja ryhmien aloitus altaalla:

Pukuhuoneiden käytöstä kunkin nimenomaisen ryhmän osalta tiedotetaan tekstiviestillä tai sähköpostitse ennen ryhmien aloitusta.

Pääperiaatteena (jokainen ryhmä ohjeistetaan erikseen) )on, että

1. vesipeuhulat, alkeisuimakoulut ja jatkouimakoulut käyttävät pukuhuoneita seuraavasti: 

- ryhmissä, joissa on vain naisohjaajia äidit vievät lapset naisten isoon yleiseen pukuhuoneeseen, isät ryhmäpukuhuoneeseen

- ryhmissä, joissa on toisena miesohjaaja, kaikki lapset viedään vanhemman sukupuolen mukaiseen isoon yleiseen pukuhuoneeseen

2. nostopohja-altaan ryhmät käyttävät alakerran pukuhuoneita

2. Vesirallit, erityisryhmät ja lapsi-vanhempi -ryhmät käyttävät isoja yleisöpukuhuoneita. Sammakkoryhmät alapukuhuoneita lapsen sukupuolen mukaisesti.

 

Huomaa!

Ryhmäpukuhuoneisiin mennään koko ryhmä samaan pukkariin - pukkarin oven viereisestä lapusta voi lukea kyseistä pukkaria käyttävät ryhmät. Ryhmäpukkarit sijaitsevat naisten isoa pukuhuonetta vastapäätä.

Alakerran pukuhuoneisiin mennään

- sammakkoryhmissä lapsen sukupuolen mukaisesti

- nostopohja-altaan ryhmissä käytetään miesten pukuhuonetta koko ryhmän kanssa lapsen ja vanhemman sukupuolesta riippumatta

Alapukuhuoneita ei käytä sunnuntaisin aamulla tai illalla mikään muu taho kuin uimaseuran lapsiryhmät. Alapukuhuoneet sijaitsevat kuntosalin alapuolella.

Kullekin ryhmälle kerrotaan erikseen alkuinfossa mitä pukuhuonetta he käyttävät!

 

Vesipeuhuloissa (ryhmät ilman vanhempaa), alkeisuimakouluissa ja jatkouimakouluissa:

ohjaajat hakevat lapsen pukuhuoneesta. Vastuu lapsesta siirtyy uimaopettajalle, kun hän vastaanottaa lapsen huoltajalta suihkuvalmiina ja he siirtyvät pukuhuoneesta suihkutiloihin. Huoltajan vastuulla kuitenkin on luovuttaa lapsi oikealle uimaopettajalle! Usein on samanaikaisesti käynnissä toisiakin uimakouluryhmiä ja tästä asiasta vanhemman täytyy pitää huoli.

Vastuu lapsesta siirtyy takaisin huoltajalle, kun lapsi palautetaan hänelle ryhmäpukuhuoneeseen tunnin jälkeen. Vanhemman tulee olla valmiina pukuhuoneessa kun lapsi sinne saapuu, sillä uimaopettaja ei voi jättää lasta ilman valvontaa.

Katso myös alempaa kohta "Pukuhuoneesta suihkutiloihin"

 

Vesiralleissa

Sammakot

Kaikissa Sammakkoryhmissä lapset kulkevat ohjaajien johdolla pukuhuoneista altaalle ja altaalta pukuhuoneeseen kuten uimakouluryhmissä. Ryhmät käyttävät ohjaajien sukupuolen mukaisia suihkutiloja.

Kalat, norpat, delfiinit

kahdella ensimmäisellä kerralla ohjaajat hakevat lapset pukuhuoneista ryhmän alkamisaikaan ja palauttavat tunnin päätteeksi sinne. Kahdella ensimmäisellä kerralla uintiaika on siten lyhyempi.

Tästä poikkeuksena olevissa ryhmissä - joissa toimitaan Sammakoiden tapaan - asiasta mainitaan erikseen ilmoittautumislomakkeessa.

Kolmannesta kerrasta eteenpäin lapset kulkevat omatoimisesti pukkareista suihkujen kautta altaalle, jossa KOKOONTUMINEN ON RYHMÄN ILMOITETTUUN ALKAMISAIKAAN. Ryhmä päättyy altaalla sen ilmoitettuun päättymisaikaan, jonka jälkeen lapset omatoimisesti menevät suihkujen ja saunan kautta takaisin pukkariin.

HUOM! Ohjaajien vastuu lapsista alkaa (kolmannesta kerrasta alkaen) vasta altaalla, kun siellä nimenhuudossa hänet on merkitty paikallaolevaksi.

Jos vesirallilainen ei osaa omatoimisesti kulkea suihkun kautta altaalle ja sieltä pois, vanhempi voi hänet (paljain pestyin jaloin) viedä sinne ja sieltä hakea. Vanhempi voi ottaa itselleen oman rannekkeen tuoksi ajaksi, omat ulkovaatteet voi laittaa siten kaappiin, jotta suihku- ja allastiloissa ei ole tuskaisen kuuma.

Mikäli vanhempi haluaa saattaa lastansa kolmannesta kerrasta alkaen altaalle ja sieltä pois: Koska isoja pukuhuoneita ja suihkutiloja on käytettävä vanhemman sukupuolen mukaisesti, niin mikäli vanhemman saatettavana oleva vesirallilainen on eri sukupuolta kuin saattajansa, joudumme pyytämään, että käytätte saattamiseen alapukuhuoneita ja -suihkuja. Tämä siksi, että vesiralleissa on mukana useita lapsia, joille alkaa olla vaikeaa näyttäytyä pukkareissa ja suihkuissa saman ikäisille vastakkaisen sukupuolen edustajille. Näytämme alapukuhuoneet vanhemmille ensimmäisen kerran yhteydessä ja selitämme käytännön tarkemmin. Alapukkareihin mennään lapsen sukupuolen mukaisesti.

Ohjeet voivat vaikuttaa monimutkaisilta, mutta varmasti selkeytyvät käytännössä nopeasti ja homma alkaa toimia!

 

Varusteet:

Uima-asu, pyyhe, laudeliina, uimalasit ja uimalakki. Uimalasien käyttöä suositellaan, jotta sukeltaminen on miellyttävää ja uidessa näkee. (Lakki ei ole pakollinen, mutta suositellaan kaikille, hygieniasyistä ja lämmön pitämiseksi).

Pyyhkeet jätetään pukuhuoneeseen omille paikoilleen (kaappiin) sekaantumisen välttämiseksi.

Huoltaja hoitaa lapsen uintikuntoon pukuhuoneessa, eli uintivarusteet ovat valmiiksi katsottuina, vaatteet riisuttuina, uima-asua ei vielä pueta päälle vaan se otetaan käteen. Uimalakki kuitenkin laitetaan lapselle valmiiksi päähän. Uimalaseja ei tarvitse laittaa päähän pukuhuoneessa.

 

Pukuhuoneesta suihkutiloihin:

Vesipeuhuloissa, alkeisuimakouluissa, jatkouimakouluissa:

Tunnin alkamisaikaan opettaja pyytävää ryhmänsä lapset jonoon. Nimenhuuto tapahtuu vasta altaalla. On tärkeää, että vanhempi tietää mihin ryhmään on lapsensa ilmoittanut!

Uimaopettajan johdolla lapset menevät suihkuun ja siitä uimaan. Opettaja avustaa tarvittaessa uima-asun lapsen päälle. Uima-asun pukemista kannattaa kuitenkin harjoitella kotona, suihkuhuoneessa toimiminen sujuu jouhevammin kun lapset osaavat pukea itselleen uima-asun.

Jos ryhmässä on kaksi naisohjaajaa ottavat ohjaajat suihkuun valmiina olevat miesten pukuhuoneessa tai molemmissa ryhmiksissä olevat lapset naisten pukuhuoneeseen ja käyttävät naisten suihkuja koko ryhmä.

 

Pukuhuoneessa saattaa vilskettä riittää, kun useampi uimakouluryhmä ja uimari kohtaavat, toivommekin kärsivällisyyttä ja varovaisuutta pukutiloissa!

 

Mikäli myöhästytte ja lapset ovat jo lähteneet pukuhuoneista altaille, tuokaa lapsenne altaalle itse, suihkun kautta.

Vanhempi liikkuu suihku- ja allastiloissa paljain jaloin - pese myös omat jalkasi ennen allastilaan menoa.

 

Uimaopetus altaalla:

Opetus tapahtuu lasten altaassa, vesivoimistelualtaassa (ala-allas) tai nostopohja-altaassa.

Kaikissa uimakouluryhmissä lasten on tarkoitus olla altaalla keskenään ohjaajien kanssa (vanhempi-lapsi -ryhmät on erikseen mainittu ilmoittautumisessa). Mikäli peuhulaan tuleva lapsi ei ensimmäisillä kerroilla uskalla tulla altaalle ilman vanhempaa, voi vanhempi tulla altaan reunalle mukaan.

Viimeisellä uintikerralla kaikki vanhemmat ovat tervetulleita seuraamaan opetusta, silloin ohjaajat jakavat tunnin päätteeksi diplomit, joihin on merkittynä suositus seuraavasta ryhmästä.

Allastiloihin voi mennä ainoastaan sisäkäyttöön tarkoitetuilla kengillä tai paljailla, pestyillä jaloilla.

 

Vastuu lapsista:

Vesipeuhulat, alkeis- ja jatkouimakoulut

Vastuu lapsista siirtyy ohjaajille, kun he ottavat lapset mukaansa pukuhuoneista. Vastuu siirtyy takaisin vanhemmille, kun lapset palautetaan pukuhuoneeseen. Vanhemman on oltava pukkarissa valmiina ottamaan lasta vastaan uimakoulun ilmoitettuun päättymisaikaan. Voitte tarkistaa ajat laskusta ja vahvistussähköpostista.

Vesiralleissa

vastuu siirtyy ohjaajille altaalla uimakoulun alkamisaikaan (kun lapsi merkitään nimenhuudossa paikallaolevaksi) ja päättyy altaalla ryhmän ilmoittautumislomakkeessa ilmoitettuun päättymisaikaan. Voitte tarkistaa ajat laskusta ja vahvistussähköpostista.

Mikäli lapsi ei osaa itse kulkea pukuhuoneesta suihkun kautta altaalle ja takaisin, on vanhemman tuotava hänet altaalle / haettava sieltä (paljain pestyin jaloin). Katso tarkemmat ohjeet ylempää "Vesiralleissa"  -otsikon alta. Huom! Kahdella ensimmäisellä vesirallikerralla ohjaajat hakevat lapset pukkarista ja palauttavat sinne.

 

Poissaolot:

Yhden kerran satunnaisista poissaoloista uimakoulusta ei tarvitse erikseen ilmoittaa. Pitempiaikaisista poissaoloista olisi hyvä ilmoittaa.

 

Ilmoittautumisen ja perumisen ehdot

>> Kursseille ilmoittautumisen ja osallistumisen perumisen ehdot

 

Kysymyksiä kursseista:

Kysymyksiä voi antaa suoraan ohjaajalle, sähköpostiosoitteeseen: niinaheikkila (at) hameenlinnanuimaseura.net tai puh. 504015000

 

MUKAVIA UINTIHETKIÄ!

 

Ohjeita kurssilaisten vanhemmille muihin uimaloihin


Uimalat:

Tervakosken uimahallissa

Lammin uimahallissa

Ilveskodissa

Kiipulan kuntoutuskeskuksen uimahallissa

Voutilakeskuksessa

Painamalla uimalan nimen kohdalla olevaa linkkiä (linkit toimivat 17.6. alkaen), pääset lukemaan nimenomaista uimalaa koskevat ohjeet.

 

Ilmoittautumisen ja perumisen ehdot

>> Kursseille ilmoittautumisen ja osallistumisen perumisen ehdot

 

Kysymyksiä kursseista:

Kysymyksiä voi antaa suoraan ohjaajalle, sähköpostiosoitteeseen niinaheikkila (at) hameenlinnanuimaseura.net

Täältä kysymykset välitetään eteenpäin.

 

MUKAVIA UINTIHETKIÄ!