Ilmoittautumiset

Seuraavat ilmoittautumiset ja ryhmien aloitukset:

Vuoden viimeisen kurssijakson ilmoittautumiset avautuvat ma 11.10. ja kurssit alkavat 16.-17.10.